قیمت اصلی 5,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,700,000 تومان است.
قیمت اصلی 18,100,000 تومان بود.قیمت فعلی 17,900,000 تومان است.